Verkort verslag Algemene vergadering 25/8/2014

Belangrijke wijzigingen :

 

Puntensysteem Het puntensysteem wordt gewijzigd naar één punt per behaalde 10% van de te maken caramboles.

Dit is om de administratie iets te vergemakkelijken. Zo hoeven enkel de beurten en de punten van de partijen ingevoerd worden in een Excel , en de punten en gemiddelden, worden direct berekend .

De berekening gebeurt als volgt :

‘Gemaakte caramboles’ / ‘te maken caramboles/10’, en daarvan het geheel getal, dus geen cijfers achter de komma .

Beëindigen van partijen

(Tijdens de reguliere competitie)

De partijen ‘Vrij Spel’ en ‘Bandstoten’ zijn beëindigd nadat één van de spelers zijn ‘te maken caramboles’ heeft behaald, en beide spelers evenveel beurten speelden.

De partijen Drieband zijn beëindigd eens de beide spelers 50 beurten bereikt hebben, onder voorwaarde dat nog geen van beide spelers zijn ‘te maken caramboles’ behaald heeft, en beide spelers evenveel beurten gespeeld hebben .

Disciplines Waar men voorgaande jaren gewend was om eerst twee ronden vrij spel te spelen, opgesplitst in categorieën, en daarna afhankelijk van je categorie terecht kwam in een ronde Bandstoten of Driebanden, kiezen we dit jaar resoluut voor een formule waarbij de spelers aan elke discipline (kunnen) deelnemen.

Op basis van 3 categorieën komt men uit in de drie disciplines gedurende één ronde.

De categorieën zijn per discipline verschillend. Het kan dus dat een speler voor VS en Bandstoten in categorie 2 zit en voor 3banden in categorie 3.

Van degene waar we reeds resultaten hebben uit het verleden voor Bandstoten en 3banden, behouden we deze resultaten. Voor diegene waarbij we nog geen gemiddelde kunnen optekenen, kiezen we een gemiddelde op basis van het gemiddelde in VS, volgens een tabel van de Biljartbond