Clubinfo

(K)BC Kunst en Vermaak bestaat reeds 50 jaar, we wachten op de officiële erkenning, om de titel Koninklijke te dragen. Vorig jaar bij de kampioenen viering werd dit al uitbundig gevierd. De club bevind zich in De Kring in Eine, waar we beschikken over 2 kleine biljarts (2.30) , sinds kort vernieuwd . Onze club telt momenteel 30 leden en we zijn sinds 2013-2014 aangesloten bij de federatie.
We doen het daar zeker niet slecht gezien onze resultaten in onze eerste deelname Beker der Gewesten driebanden KB. Waar we ons minstens kampioen der beide Vlaanderen mogen noemen .
We spelen interclub drie disciplines: vrij spel, bandstoten en driebanden .
Het bestuur wordt verkozen op de algemene vergadering, die minimum één maal per jaar doorgaat.
We onderscheiden twee soorten leden, naargelang ze al dan niet meedoen aan officiële competities. Iedereen is vrij zich in te schrijven voor deze officiële competities. De lidgelden worden door het lid zelf gedragen.
Het staat iedereen vrij te biljarten op de openingsuren van De Kring. Vaste speeldagen voor de club zijn echter maandag en dinsdag van 17.30 uur tot …sluiting ( wat soms eens kan uitlopen)
Niet leden betalen een gebruik van de biljart, momenteel 3€/uur.
Iedereen is welkom, jong en oud, man of vrouw, met of zonder ervaring in het carambolebiljarten, met sportambities of gewoon voor de gezelligheid. Beginnende leden worden onder de vleugels genomen van meer ervaren spelers zodat ze in een minimum van tijd “hun man kunnen staan”.

We streven er naar meer bekend te raken in onze regio, en onze geliefkoosde sport voor uitsterven te behoeden. Daarom proberen we deel te nemen aan tornooien en zullen voor het eerst dit jaar een open tornooi organiseren.