Biljartclubs verbroederen voor tiende keer (HLN 8/8/2014)

BoZ

 

 

 

 

 

 

Bergen op Zoom is één van de verbroederingssteden met Oudenaarde. Biljartclub “Kunst en Vermaak” uit Eine is daarop ingespeeld zodat zij en biljartclub “Belle Vue” uit Bergen op Zoom nu reeds voor de tiende maal verbroederden. Dit jaar waren de ze op bezoek en bekampten ze hun Einse vrienden tijdens een tornooi in hun lokaal De Kring. Dit jaar werd de club van voorzitter Curt Wielfaert koninklijk en volgend jaar valt de Nederlandse club ook die eer te beurt. En dan trekken de Einse biljarters naar daar. Intussen staat de stand voor wat de onderlinge tornooiwinsten betreft met 5-5 in evenwicht.