Algemene ledenvergadering 10/04/2014

 

Uitgenodigd: Alle leden Kunst en Vermaak
Aanwezig: Luc Herreman (Penningmeester) Peggy Van Overmeeren (Secretaris) Eric De Meyer (Sportcommissaris) Claude SchepensAndré De Clercq Phillipe Vanmaekelbergh

Louis Vermeulen Jean Pierre Geeraert Dirk Vanderheyden Raymond Verschoore Rudy Van Geert Wielfaert Curt Willy Vanderbeken

Pascal Vandenberghe (Feestcommissaris)

Agenda: Luc Herreman verklaart zich nader betreffende de reden voor het bijeenroepen van deze algemene vergadering. Op de agenda vandaag staan twee heel dringende punten.
Ontslag Voorzitter Patrick De Bolle: Luc licht toe dat in het kader van het ontslag van Patrick, er dringend behoefte was aan een vergadering . Er zijn twee kandidaat bestuursleden, als gevolg van dit ontslag. Rudy Van Geert en Curt Wielfaert stellen zich kandidaat om toe te treden tot het bestuur. De kandidaturen worden beide door applaus, unaniem goedgekeurd. Het bestuur zal voortaan bestaan uit volgende personen:

Luc Herreman
Peggy Van Overmeeren
Eric De Meyer
Pascal Vandenberghe
Rudy Van Geert
Curt Wielfaert

 

Aangezien we binnenkort een groot aantal activiteiten in het vooruitzicht hebben, (zoals Bergen op Zoom, Kampioenenviering, Districtfinale Vrijspel Gewest, Bekerfinale, Clubtornooi) is het belangrijk dat we deze bestuursleden zo snel mogelijk bestendigen. De functies binnen het bestuur worden intern binnen dit bestuur gekozen, en zal eerstdaags gebeuren .

Federatie: leden Aangezien er vorige ledenvergadering reacties waren op de keuze van de spelers die zich inschrijven in de Federatie, wordt nu tijdig de vraag gesteld wie er eventueel volgend seizoen zal/wil deelnemen aan de wedstrijden drieband in de federatie. Wij nemen als ploeg terug deel aan de Beker der Gewesten. Momenteel is Rudy Vangeert kandidaat, zij het met enige twijfel. Eenmaal aangesloten staat het de speler vrij om deel te nemen, zich in te schrijven, aan andere wedstrijden , tornooien binnen de federatie. Gelieve er dan op te letten dat we daar als lid van Kunst en Vermaak deelnemen, en dat ook de goede naam, en reputatie van de club niet in het gedrang mag komen. Zoals de Engelsen zeggen : ‘Behave’
Federatie : Nakomen afspraken
      • De deelname in de federatie van de huidige 6 leden, kost de club geen Euro. Dit wordt nogmaals duidelijk gesteld , de lidgelden, eten voor na wedstrijden, andere kosten, worden door de spelers en voornamelijk sponsors gedragen. Waarbij een dankwoordje voor de sponsors zeker gepast is .
      • Bij thuiswedstrijden wordt er tevens een bijdrage van 2euro per partij aan de clubkas doorgestort. Conform de afspraken begin seizoen
      • De thuiswedstrijden, gaan door op vrijdag. Dit seizoen zijn dat 7 wedstrijdavonden. Deze keuze werd door de lokaal houder gemaakt op basis van de bezetting op maandag en dinsdag. De sluitingsdag woensdag, en af en toe donderdag. Weekend is moeilijk. Luc haalt ook nog eens aan dat er op vrijdag ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van de ruimte in De Kring. Dit is nodig om het financieel leefbaar te houden voor de lokaal houders. We hebben daar alle begrip voor.

 

Federatie: Beker der Gewesten Door een onverwachte meevaller woensdag blijken we zeker te zijn van de titel. Uiteraard is er nog steeds op 25 april de wedstrijd tegen de tweede geplaatste ploeg ‘De Biljartvrienden’. Door het onverhoopt succes, nodigen we alvast de leden uit om die avond eens naar ons lokaal af te zakken. Naast de laatste wedstrijden is er ook een natje, en misschien een droogje voorzien. Meer info hierover volgt nog